Inštalačné práce
VO ZVOLENE

Potrebujete namontovať nový vodomer či merač tepla? Hľadáte firmu, ktorá Vám nainštaluje rozvody vody, kúrenia a kanalizácie? Oslovte spoločnosť K+V MONT so sídlom vo Zvolene.

O nás

Potrebujete namontovať nový vodomer či merač tepla? Hľadáte firmu, ktorá Vám nainštaluje rozvody vody, kúrenia a kanalizácie? Oslovte spoločnosť K+V MONT so sídlom vo Zvolene. Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2002. Naša činnosť je zameraná na údržbu bytového a nebytového fondu v oblasti voda, kúrenie a kanalizácia. Špecializujeme sa na dodávky a montáž meračov pretečeného množstva vody – vodomery a meračov tepla.

Naše služby

Vymieňame rozvody vody, kúrenia a kanalizácie spolu s armatúrami v bytových a priemyselných objektoch. Realizujeme tiež dodávky a inštalácie rozvodov vody ÚK a kanalizácie v novostavbách ako i v starších budovách. Naše služby poskytujeme hlavne v okresoch Zvolen, Banská Bystrica, Detva a Krupina. Okrem spomínaného dodávame a montujeme sanitárne zariadenia, ako sú vane, batérie, umývadlá a WC zariadenia. Dodávame a montujeme nielen kotly na pevné palivo, ale aj elektrické kotly.

  • montáž vodomerov a meračov tepla
  • inštalácie a údržba rozvodov vody, kúrenia a kanalizácie
  • dodanie a montáž umývadiel, batérií, WC, vaní
  • dodanie a montáž radiátorov, elektrických kotlov, kotlov na pevné palivo
  • údržba bytových a nebytových priestorov
  • dodanie a výmena uzatváracích armatúr ÚK a vodovodov
  • formátovanie akumulátorov

Údržba, montáž, inštalácie

Pri práci používame dostupný materiál a zariadenia domácich a zahraničných výrobcov. V odbore máme dlhoročné skúsenosti, čoho dôkazom je naša odbornosť a kvalita. Klientom sme dostupní 24 hodín denne. Vlastníme osvedčenia, ktoré nás oprávňujú vykonávať nami poskytované služby. Spôsobilosť a registrácia pre montáž meračov pretečeného množstva vody (vodomerov) na SV a TÚV, montáž meračov tepla a ich členov.

Inštalačné práce

Ivan Rerich K+V MONT 
T. Vansovej 1541/10
960 01 Zvolen

Telefónne číslo: +421 903 525 550
E-mail: irerich@upcmail.sk
Web: www.vodakureniekvmonst.sk

Pracovná doba:

Služby v oblasti vody, kúrenia a kanalizácie poskytujeme 24 hodín denne.